Väderstad

Where farming starts

Stand
4,15
Hjemmeside
vaderstad.com

Väderstad

Väderstad tilbyder et komplet program af maskiner til jordbehandling og såteknik. Maskinerne er udviklet til at udføre arbejdet med høj præcision, uanset om det helt øverlig eller dyb jorbehandling - eller præcis placering af korn, frø eller specialafgrøder. Hos Väderstad arbejder vi konstant efter at sikre perfekt fremspiring - det skaber grundlaget for maksimalt udbytte. Väderstad udstiller i samarbejde med Semler Agro.

Väderstad Carrier er en multi-tasker og et universalredskab for dem som stiller høje krav til alsidighed. Afhængig af specifikationerne kan Carrier bruges til fem hovedopgaver: stubbearbejdning, nedmuldning, etablering af såbed, såning af småfrøede afgrøder og skadedyrsbekæmpelse.

Väderstads program af stubharver tilbyder mulighed for helt øverlig til dyb harvning. Med et stort udvalg spidser, kan arbejdet altid tilpasses opgaven - uanset og om det gælder dyb jordløsning eller øverlig behandling. Väderstads unikke ledeskinne sikrer at jord og planterester bliver opblandet.

Såmaskiner fra Väderstad tilbydes i arbejdsbredder fra 3 - 12 meter og med et stort udvalg af tilbehør. Jordbearbejdning og såning med flere afgrøder og gødning, håndteres i en arbejdsgang. Til den kræsne bruger, som stiller ekstra krav til præcision, tilbydes SeedEye frøtælling

Väderstad Tempo håndterer alle typer rækkeafgrøder med samme maskine. Med det unikke PowerShoot bliver alle frø præcist placeret, uanset om det er raps, roer, majs, bønner eller specialafgrøder som spinat og kål. Maskiner tilbydes fra 4 til 32 rækker.